Особливі цінності для збереження (ОЦЗ) — це поняття, що застосовується у межах FSC сертифікації та включає рідкісні види живих організмів та їх угруповання, захисні функції лісів, культурні та релігійні цінності. Лісові ділянки, де виявлені ОЦЗ називають особливо цінними для збереження територіями (ОЦЗТ). На таких ділянках обмежені рубки та інша господарська діяльність.
Характеристика категорій особливо цінних для збереження лісів

ОЦЗ 1 Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття (наприклад, рідкісні види, ендеміки тощо), важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях.

ОЦЗ 2 Великі лісові ландшафти, значущі на глобальному, національному або регіональному рівнях, де життєздатним популяціям більшості, якщо не всіх аборигенних видів, властиві природні характеристики структури, поширення та чисельності. Такі ландшафти можуть бути розташовані в межах одиниці господарювання або містити кілька таких одиниць.

ОЦЗ 3 Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем.

ОЦЗ 4 Лісові території, що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях (захист водозборів, попередження ерозії, тощо).

ОЦЗ 5 Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих громад (наприклад, засоби для існування, забезпечення здорового довкілля тощо).

ОЦЗ 6 Лісові території, що є визначальними для традиційної культурної ідентичності місцевих громад (мають для них важливе культурне, екологічне, економічне або релігійне значення).

В пункті сертифікація створити підпункт “Репрезентативні ділянки”, туди додаємо документ репрезентативні.

Завантажити (PDF, 3.92MB)

Завантажити (PDF, 3.64MB)