1. Конституція України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

2. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text

3. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text

4. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text

5. Закон України «Про запобігання корупції»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

6. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2381-20#Text

7. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text

8. Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.12.2021 № 794/21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1702-21#Text
«Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи»

9.Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21 «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#Text

10.Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 448/21 «Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0986-21#Text

11.Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.08.2021 № 539/21 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1303-21#Text

12.Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 451/21 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0989-21#Text

13. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.02.2018 № 166 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#Text

14.Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від від 23.07.2021 № 450/21 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0988-21#Text