Вибірковий метод рубання

БУКА

Головний лісничий Золочів-

ського лісгоспу Ігор Повзанюк

викладає на стіл папку з доку-

ментами розрахункової лісосіки го-

ловного користування. Звісно, що

в нього є дані про всі чотири кате-

горії лісів у господарстві. Скажімо,

третя – захисні ліси – розташова-

ні вздовж річки Західний Буг, це –

секція сосни.

– Та на кожному державному

підприємстві предметом пильнішої

уваги є ліси експлуатаційні, – по-

яснює лісівник і починає оперувати

цифрами.

Так, площа останніх становить

19 тисяч гектарів. Розрахункова лі-

сосіка в них становить 32 410 кубіч-

них метрів.

Коли мова заходить про рубки, то

тут Золочівський іде в ногу з інши-

ми господарствами області. Суціль-

ні рубки лише подекуди ведуться в

«чистих» – однієї породи – лісах,

а так, підприємство енергійно пере-

ходить на поступову систему рубок у

два-три прийоми.

Поступові рубки здійснюють в

усіх лісництвах, найбільш актив-

но вони ведуться у Сасівському,

Білокам’янському, Пеняківському,

Словітському, Гологірському.

У Золочівському лісгоспі зна-

чну частину території займають ліси

букові. Тут, зокрема, у Сасівському

лісництві, є свій розсадник. Закла-

дений він ще у далекому 1978 році

на площі 6,7 гектара.

– Вирощуємо ми садивний мате-

ріал для створення лісових культур,

а також паралельно – ще декора-

тивно-садивний матеріал для приса-

дибних ділянок, – розповідає лісни-

чий Роман Кіндрат.

А що з насінням бука? Відомо,

що бук плодоносить раз у 3–5 років.

Річ у тім, що бук полюбляє і природ-

не поновлення. Таке дерево вирос-

тає здоровішим, витривалішим. А в

розсадниках його сіянці є також, їх

висаджують у лісові культури. Го-

ловне при природному поновленні

– підготувати ґрунт, тобто зрихли-

ти землю, прибрати з неї листяний

покрив. І тоді молоді пагінці потяг-

нуться вгору.

А «дорослі» буки цінні міцною,

твердою деревиною, з гарною тек-

стурою, що використовується для

виготовлення меблів, паркету, фане-

ри, музичних інструментів. Деревина

бука – надзвичайно водостійка, тому

здавна використовувалася для ви-

готовлення млинових коліс. А до по-

яви металевих друкарських верстатів

книги виготовлялися за допомогою

спеціальних пристроїв, вироблених

із букового дерева, чим пояснюється

співзвучність бука з азбукою. Щодо

зрілих буків, – важливо не допус-

кати перестиглих. Бо якщо в такого

дерева серцевина почервоніє, ві-

зьметься гниллю, воно вже вважа-

ється дров’яною деревиною.

Аби цього не допустити, в Зо-

лочівському лісгоспі досвідчених

лісівників вистачає. Той же Роман

Кіндрат, починав з майстра лісу, був

помічником лісничого. Чи Зеновій

Поломаний, – кермує Словітським

лісництвом з 1994 року.

Ударно попрацював колектив під

час весняної лісовідновної кампанії.

Провів відтворення лісів на площі

понад 40 гектарів, 89 гектарів до-

повнив необхідними породами. За-

галом, посадив 379 тисяч різних мо-

лодих деревець.

Нині в Україні нелегкі часи –

триває війна з російським окупан-

том. Її відголоски чутно й на Золо-

чівщині. Наприкінці квітня у двох

населених пунктах району в резуль-

таті вибухів виникли пожежі. Щас-

тя, що вогонь не торкнувся лісу.

– Та злочинні дії посіпак не

виб’ють золочівських лісівників із

колії, – запевняє директор лісгоспу

Руслан Круть. – Ми чудово розумі-

ємо, що під час воєнного стану треба

працювати з подвоєною енергією:

країна, як ніколи, потребує ресурсів

– і дров, і брусів, і дощок, і … по-

датків.

Так-так, воювати з ворогом ма-

ють також і наші ліси…

Ігор ТАБІНСЬКИЙ,